A menedzser felelős az adók meg nem fizetéséért az ingatlanával

Sok üzletember, aki büntetőügyekben ment keresztül az adófizetés elmulasztása miatt, tudja, hogy büntetőügy nyomán az IFNS polgári pert indít, amelyet szinte lehetetlen megnyerni, ha nincs felmentés. És, mint tudják, gyakorlatilag nincs. Az Orosz Föderáció Legfelsőbb Bírósága a 4. számú, 2021-es felülvizsgálatban jóváhagyta. Az Elnökség 02/16/2022-én számos esetet idézett a szervezet adótartozásainak behajtására a vezetők vagyonának rovására. A szervezet vezetője adót fizet, ha a szervezet ezt nem tudja megtenni. Ha a szervezet vezetőjét adócsalás miatt bűnösnek találják, a bíróságnak joga van megtéríteni tőle az államnak okozott károkat. Az adóhatóságoknak joguk van kártérítést követelni a szervezet vezetőjétől a Be nem fizetett adók összegében, ha lehetetlen visszafizetni az adóhátralékot maga a szervezet rovására (az Orosz Föderáció Legfelsőbb Bíróságának meghatározása 02.03.2021 73-KG20-5-K8, a felülvizsgálat 6.bekezdése). Ellenkező esetben az adókat kettős összegben szedik be: egyszer – az adójogszabályokkal összhangban jogi személytől, a második pedig a polgári jogszabályoknak megfelelően magánszemélytől. Az Orosz Föderáció Legfelsőbb Bírósága hangsúlyozza, hogy az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 1064.cikkével összhangban a jogi személy vagyonának okozott károkat teljes mértékben megtéríti az azt okozó személy. Állásfoglalása szerint az Alkotmánybíróság az Orosz Föderáció December 8 , 2017 39-P az igazgató által a szervezet által az adófizetés elmulasztása vagy a pénzeszközök elrejtése által okozott kár megtérítésére büntetőjogi felelősségre vonás esetén kerülhet sor, ha a szervezet nem tudja teljesíteni adókötelezettségeit. Ez azt jelenti, hogy az igazgató ellen polgári pert indítanak az adó megfizetésének elmulasztása és az igazgató bűnösségének megállapítása után. Ilyen körülmények között az igazgatónak nincs esélye arra, hogy személyes vagyonának rovására elkerülje az állam javára történő kártérítés beszedését. További adókat és büntetéseket lehet beszedni az ügyféltől. A partner gátlástalan viselkedése, amely további adókhoz, büntetésekhez és szankciókhoz vezetett,alapul szolgálhat további összegek beszedéséhez. A tisztességtelenséget például hamis információknak tekintik a munkaerőforrásokról, a munkába való belépésről szóló igazolásokról. Az a partner, aki tevékenységi körével megsértette a jogszabályokat, nem helyezheti a másik Szerződő Felet olyan helyzetbe, ahol az utóbbi nem tud adót fizetni. Az ügyfél, a Vállalkozó által elkövetett jogsértések áldozata, valamint az 1.bekezdés alapján. Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 1. cikke 12. cikke jogosult kártérítést követelni. Az Orosz Föderáció Legfelsőbb Bíróságának meghatározása kelt 09.09.2021 No.302-ES21-5294, a felülvizsgálat 19. pontja.

Add a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük